Activitati

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară pe baza Curriculum-ului pentru învăţământ preşcolar elaborat de MEN, adaptat specificului Grădiniţei FEG.

Activităţile specifice Gradinitei FEG sunt:

  • studierea intensivă a limbii engleze;
  • iniţierea computeriala;
  • educaţia muzicală şi plastică;
  • organizarea de activităţi extracurriculare, vizite la muzee, vizionări de spectacole, excursii, proiecte de cooperare europeană.

Grădiniţa funcţionează cu program normal şi cu program prelungit la cerere, care include 3 mese pe zi, odihnă, jocuri în aer liber. Grădiniţa FEG organizeaza program de tip after kindergarten.

Grădiniţa FEG funcţionează şi pe timpul vacanţelor şcolare, parinţii beneficiind de o reducere a taxei de şcolarizare. Procesul instructiv-educativ este continuat de Școala Primară FEG, care preia “absolvenții” Grădiniței FEG.

Pentru viitor ne propunem:

  • creșterea calității serviciilor oferite;
  • extinderea în alte zone ale oraşului prin înfiinţarea unor noi unităţi preşcolare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *