Prima pagina » Activităţi

Activităţi

În vederea realizării obiectivului propus ne bazăm, în primul rând, pe experienţa şi competenţa profesională a educatoarelor şi a celorlalte cadre didactice implicate în procesul de învăţământ.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară pe baza Curriculum-ului pentru învăţământ preşcolar elaborat de MEN, adaptat specificului Grădiniţei FEG.

Activităţile specifice Gradinitei FEG sunt:

  • studierea intensivă a limbii engleze;
  • iniţiere în jocul cu media;
  • educaţie muzicală şi plastică;
  • organizarea de activităţi extracurriculare, vizite la muzee, vizionări de spectacole, excursii, proiecte de cooperare europeană.

Grădiniţa funcţionează cu program normal şi cu program prelungit la cerere, care include 3 mese pe zi, odihnă, jocuri în aer liber.

Grădiniţa FEG funcţionează şi pe timpul vacanţelor şcolare, parinţii beneficiind de o reducere a taxei de şcolarizare. Procesul instructiv-educativ este continuat de Școala primară FEG, care preia “absolvenții” Grădiniței FEG.

Pentru viitor ne propunem:

  • creșterea calității serviciilor oferite;
  • extinderea în alte zone ale oraşului prin înfiinţarea unor noi unităţi preşcolare.